SignLibrary

.

Kaj smo si zadali…

Glavni namen projekta SignLibrary je omogočiti dostop do literature in znanja s področja kulture s prevajanjem del svetovne literature v znakovni jezik. Video knjige lahko 'berete' v znakovnem jeziku več jezikovnih področij na spletni strani www.signlibrary.eu, ali pa si datoteke shranite na svoj računalnik ali mobilno napravo. Člani projekta SignLibrary lahko ustvarjajo svoje lastne zgodbe in jih prevajajo v znakovni jezik, ali pa v znakovni jezik prevajajo knjige po lastni izbiri ter jih nalagajo na spletno stran, kjer so prosto dostopne.

Projekt se osredotoča na

 1. gluhe otroke, najstnike in odrasle
 2. starše, družino in prijatelje gluhih, ki že uporabljajo, ali pa se šele učijo znakovnega jezika
 3. učitelje in ljudi, ki delajo z gluhimi v procesu izobraževanja
 4. slišeče, ki jih zanima učenje in nadgrajevanje znanja znakovnega jezika

Zakaj smo si to zadali…

Oliver Sacks je že v letu 1990 zapisal: "Znakovni jezik je naravni jezik, materni jezik gluhih". Gluhi so pripadniki jezikovne kulture, ki so jo razvili sami - kulture znakovnega jezika. V smislu skladnje in slovnice se znakovni jezik jasno razlikuje od govorjene besede in njene osnovne spremljave - pisane besede. Zaradi tega gluhi precej težje berejo dela in besedila, ki so namenjena slišečim.

Teorija C. G. Junga o arhetipih prav tako prikazuje kako zelo so pravljice pomembne za čustven razvoj, za občutek pripadnosti neki določeni kulturi in za razumevanje družbe. Ta primer nazorno prikazuje kako pomembno bi bilo za gluhe otroke, da bi spoznali bogastvo sveta pravljic, katere so se razvijale skozi generacije in bi jih dejansko lahko brali v znakovnem jeziku.

Situacija je za najstnike in odrasle zelo podobna. Komunikacijska in kulturna pripadnost delujeta v določeni meri skozi metafore, ki so posredovane preko literature - na ta način je skozi primerjavo z "Romeo & Julia" pomen jasen skoraj po vsem svetu.

Kdo je vključen v SignLibrary…

Gluhi, naglušni in slišeči, ki sodelujejo v tem projektu na nivoju organizacije, produkcije, pripovedovanja zgodb, snemanja video materiala, montaže, nadzora kakovosti in svetovanja. Spodaj naštete partnerske organizacije iz 4 držav (Avstrija, Nemčija, Madžarska in Slovenija) sodelujejo pri projektu SignLibrary:

Koordinacija projekta

Vodilni partner

 • equalizent, Center of Competence for the Deaf and Hard of Hearing, Austria - www.equalizent.com

Partnerji

 • AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko, AURIS Kranj, Slovenija -
  www.auris-kranj.si
 • Gebärdenfabrik, Center za usposabljanje rabe znakovnega jezika, Nemčija -
  www.gebaerdenfabrik.de
 • SINOSZ, Združenje gluhih in naglušnih Madžarske -
  www.sinosz.hu
 • Racio, Družba za razvoj čoveškega kapitala d.o.o., Celje, Slovenija -
  www.racio.si
 • Univerza v Hamburgu, Inštitut za nemški znakovni jezik in komunikacijo gluhih, Nemčija -
  www.sign-lang.uni-hamburg.de